Garantie en Klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan je te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er iets gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie.

De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Angels Diamond Painting) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Angels Diamond Painting via info@angelsdiamondpainting.nl.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Angels Diamond Painting worden gemeld. Terugzending van de ongebruikte producten dient te geschieden originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.

Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Wij doen er alles aan een zo goed mogelijke service te bieden. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Heb je een klacht?

Neem dan alstublieft contact met ons op door te mailen naar info@angelsdiamondpainting.nl. Wij zullen in overleg een zo goed mogelijke oplossing zoeken voor je klacht.